Ξ

News

Credibility ,
the lifeblood of enterprise!
Your Location: Home > News
News - Yaang

What is a concentric swage nipple

DataTime:[2016-6-23]

Concentric Swage Nipple is generally used to attach the cables or pipes; the parts are loosely fit together, and hydraulic or mechanical tool compresses and deforms the fittings for building a permanent joint.

concentric swage nipple

Product name : concentric swage nipple
Item : swage nipple
Nominal

Pipe

Size

(NPS)

Outside Diameter

End To

End

"A"

(mm)

 

Nominal

Pipe

Size

(NPS

 

Outside Diameter

End To

End

"A"

(mm)

 

Large

End

(mm)

Small

End

(mm)

Large

End

(mm)

 

Small

End

(mm)

 

1/4x1/8 13.7 10.3 57 3.1/2x3 101.6 88.9 203
3/8x1/8 17.1 10.3 64 4x1/4 114.3 13.7 229
3/8x1/8 17.1 13.7 64 4x3/8 114.3 17.1 229
1/2x1/8 21.3 10.3 70 4x1/2 114.3 21.3 229
1/2x1/4 21.3 13.7 70 4x3/4 114.3 26.7 229
1/2x3/8 21.3 17. 70 4x1 114.3 33.4 229
3/4x1/8 26.7 10.3 76 4x1.1/4 114.3 42.2 229
3/4x1/4 26.7 13.7 76 4x1.1/2 114.3 48.3 229
3/4x3x8 26.7 17.1 76 4x2 114.3 60.3 229
3/4x1/2 26.7 21.3 76 4x2.1/2 114.3 73.0 229
1x1/8 33.4 10.3 89 4x3 114.3 88.9 229
1x1/4 33.4 13.7 89 4x3.1/2 114.3 101.6 229
1x3/8 33.4 17.1 89 5x1/4 114.3 13.7 279
1x1/2 33.4 21.3 89 5x3/8 114.3 17.1 279
1x3/4 33.4 26.7 89 5x1/2 114.3 21.3 279
1.1/4x1/8 42.2 10.3 102 5x3/4 114.3 26.7 279
1.1/4x1/4 42.2 13.7 102 5x1 114.3 33.4 279
1.1/4x3/8 42.2 17.1 102 5x1.1/4 114.3 42.2 279
1.1/4x1/2 42.2 21.3 102 5x1.1/2 114.3 48.3 279
1.1/4x3/4 42.2 26.7 102 5x2 114.3 60.3 279
1.1/4x1 42.2 33.4 102 5x2.1/2 114.3 73.0 279
1.1/2x1/8 48.3 10.3 114 5x3 114.3 88.9 279
1.1/4x1/4 48.3 13.7 114 5x3.1/2 114.3 101.6 279
1.1/2x3/8 48.3 17.1 114 5x4 114.3 114.3 279
1.1/2x1/2 48.3 21.3 114 6x1/2 168.3 21.3 304
1.1/2x3/4 48.3 26.7 114 6x3/4 168.3 26.7 304
1.1/2x1 48.3 33.4 114 6x1 168.3 33.4 304
1.1/2x1.1/4 48.3 42.2 114 6x1.1/4 168.3 42.2 304
2x1/8 60.3 10.3 165 6x1.1/2 168.3 48.3 304
2x1/4 60.3 13.7 165 6x2 168.3 60.3 304
2x3/8 60.3 17.1 165 6x2.1/2 168.3 73.0 304
2x1/2 60.3 21.3 165 6x3 168.3 88.9 304
2x3/4 60.3 26.7 165 6x3.1/2 168.3 101.6 304
2x1 60.3 33.4 165 6x4 168.3 114.3 304
2x1.1/4 60.3 42.2 165 6x5 168.3 141.3 304
2x1.1/2 60.3 48.3 165 8x1 219.1 33.4 330
2.1/2x1/8 73.0 10.3 178 8x1.1/4 219.1 42.2 330
2x1/4 73.0 13.7 178 8x1.1/2 219.1 48.3 330
2.1/2x3/8 73.0 17.1 178 8x2 219.1 60.3 330
2.1/2x1/2 73.0 21.3 178 8x2.1/2 219.1 73.0 330
2.1/2x3/4 73.0 26.7 178 8x3 219.1 88.9 330
2.1/2x1 73.0 33.4 178 8x3.1/2 219.1 101.6 330
2.1/2x1.1/4 73.0 42.2 178 8x4 219.1 114.3 330
2.1/4x1.1/2 73.0 48.3 178 8x5 219.1 141.3 330
2.1/2x2 73.0 60.3 178 8x6 219.1 168.3 330
3x1/8 88.9 10.3 203 10x2 273.0 60.3 381
3x1/4 88.9 13.7 203 10x2.1/2 273.0 73.0 381
3x3/8 88.9 17.1 203 10x3 273.0 88.9 381
3x1/2 88.9 21.3 203 10x3.1/2 273.0 101.6 381
3x3/4 88.9 26.7 203 10x4 273.0 114.3 381
3x1 88.9 33.4 203 10x5 273.0 141.3 381
3x1.1/4 88.9 42.2 203 10x6 273.0 168.3 381
3x1.1/2 88.9 48.3 203 10x8 273.0 219.1 381
3x2 88.9 60.3 203 12x2 323.8 60.3 406
3x2.1/2 88.9 73.0 203 12x2.1/2 323.8 73.0 406
3.1/2x1/8 101.6 10.3 203 12x3 323.8 88.9 406
3.1/2x1/4 101.6 13.7 203 12x3.1/2 323.8 101.6 406
3.1/2x3/8 101.6 17.1 203 12x4 323.8 114.3 406
3.1/2x1/2 101.6 21.3 203 12x5 323.8 141.3 406
3.1/2x3/4 101.6 26.7 203 12x6 323.8 168.3 406
3.1/2x1 101.6 33.4 203 12x8 323.8 219.1 406
3.1/2x1.1/4 101.6 42.2 203 12x10 323.8 273.0 406
3.1/2x1.1/2 101.6 48.3 203    
3.1/2x2 101.6 60.3 203    
3.1/2x2.1/2 101.6 73.0 203    
Note:
"C" dimension is across octagon corners or a diameter as applicable.The 2.1/2" and 3" 3000LB and 2" 6000LB sizes have octagonal male and female ends; the other sizes are round.

Applications : 

 • Nuclear Industry
 • Electronic Industry
 • Construction Industry
 • Engineering industry
 • Power Industry

Tel No:+86-18267732328 / Email:[email protected]
Address:Longwan District, Wenzhou, Zhejiang Province, China.

Copyright Notice © www.yaang.com Yaang Pipe Industry Co., Limited All rights reserved.
Yaang Pipe Industry Co., Ltd. is an international supplier of piping solutions for flange, butt welding fittings, socket welding fittings and threaded fittings. Our products are widely used in different industrial fields, including oil and gas, chemical industry, petrochemical industry, power plant, pulp and paper industry, environmental and water conservancy engineering, engineering projects, etc.